Ψηφίστε το αγαπημένο σας 2019 για μια ευκαιρία να ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ!

Επιλέξτε τα αγαπημένα σας για το 2019 και μπείτε στην κλήρωση για μια δωροκάρτα 50€ από το κατάστημά μας.
Η εισαγωγή του email σας και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σας εισάγει αυτόματα στην κλήρωση. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 8 Μαρτίου 2020. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν εντός μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωσή της.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αυστηρά όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής από κάτω από άτομο 18 ετών, το δικαίωμα απόκτησης του Δώρου απορρίπτεται και μετατίθεται αμέσως στο επόμενο τυχερό.
- Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει μια (1) μόνο φορά στον διαγωνισμό. Κάθε επιπλέον συμμετοχή του πέρα ​​από την πρώτη που θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται.
- Ο νικητής μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο του έως και 10/04/2020. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος, η διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του.
- Η δωροεπιταγή που θα δωθεί είναι ανεπίδεκτη μεταβιβάσεως και δεν αναλώνεται με χρήματα ή υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων.
- Το έπαθλο δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη προσφορά του καταστήματος.
- Η διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να μεταφέρει τις χώρες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας. Η διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για πολλούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
- Οι συμμετέχοντες δίνουν στη διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) τη συγκατάθεσή τους να κρατήσει το αρχείο με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η οποία θα αποτελούσε τον τρόπο επικοινωνίας της διοργανώτριας εταιρείας (Heavy Clouds) με τον νικητή. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους, ενώ στη συνέχεια θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.
- Η ανάδειξη νικητή θα πραγματοποιηθεί με τυχαία κλήρωση από την ιστοσελίδα Random Picker. Θα αναδειχθεί επίσης τρεις (3) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή καταστεί αδύνατη.
- Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) μετά το τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δώσει. Ο νικητής έχει το δικαίωμα πέντε (5) εργάσιμων ημερών ώστε να απαντήσει θετικά ή αρνητικά σχετικά με την αποδοχή του δώρου του και να ενημερώσει την διοργανώτρια εταιρεία (Heavy Clouds) για τα στοιχεία του (ηλικία, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, περιοχή). Σε περίπτωση μη απάντησης ή άρνησης του Δώρου, το δώρο μετατίθεται αμέσως στον επόμενο αναπληρωματικό κατά σειρά προτεραιοτήτων βάσει της κλήρωσης, έως και να αναδειχθεί ο τελικός νικητής που θα αποδεχθεί το δώρο.
- Οι νικητές που διαμένουν εκτός Ελλάδας επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής. Οι νικητές που διαμένουν εντός Ελλάδος δεν επιβαρύνονται με αποστολή αποστολής και μπορούν να εξαργυρώσουν τη δωροεπιταγή από το φυσικό κατάστημα.
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής από άτομο κάτω των 18 ετών, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου απορρίπτεται και μεταβιβάζεται στον επόμενο τυχαία επιλεγμένο νικητή.
- Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μία φορά στο διαγωνισμό. Οποιαδήποτε επιπλέον συμμετοχή πέραν της πρώτης θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται.
- Ο νικητής μπορεί να εξαργυρώσει το έπαθλό του μέχρι τις 10/04/2020. Με τη λήξη της προθεσμίας, η Εταιρεία Υποδοχής (Heavy Clouds) απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εκτέλεσης.
- Η δωροεπιταγή που θα δοθεί είναι δώρο που δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων.
- Το έπαθλο δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά καταστήματος.
- Η Heavy Clouds διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την Προσφορά ή να τροποποιήσει τις Ημερομηνίες Προώθησής της ή/και οποιουσδήποτε άλλους όρους, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της Προσφοράς. Η φιλοξενούσα εταιρεία (Heavy Clouds) μπορεί επίσης να τερματίσει ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία Φιλοξενίας (Heavy Clouds) δεν ευθύνεται για τους Συμμετέχοντες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
- Οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους στο Heavy Clouds να διατηρήσουν ένα αρχείο με τη διεύθυνση email τους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Heavy Clouds για να επικοινωνήσει με τον νικητή. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο κατά την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της συλλογής τους και στη συνέχεια θα διαγραφούν με ασφάλεια.
- Ο νικητής θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση από έναν ιστότοπο Random Picker. Επίσης θα υπάρχουν τρεις (3) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή καταστεί αδύνατη.
- Ο νικητής θα ενημερωθεί από την εταιρεία Heavy Clouds μετά το πέρας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα δοθεί. Ο νικητής δικαιούται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην αποδοχή του δώρου του και να ενημερώσει τα Βαριά Σύννεφα για τα στοιχεία του (ηλικία, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, περιοχή). Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή άρνησης του δώρου, το δώρο θα μεταφερθεί στην επόμενη εναλλακτική προτεραιότητα βάσει της κλήρωσης, μέχρι να αναδειχθεί ο τελικός νικητής που θα παραλάβει το δώρο.
- Οι νικητές που διαμένουν εκτός Ελλάδας επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής. Οι νικητές που διαμένουν εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής και μπορούν να εξαργυρώσουν τη δωροεπιταγή από το φυσικό κατάστημα.

8 σχόλια

 • @250xN Σε ευχαριστούμε! Καλή επιτυχία σε όλους!

  Heavy Clouds
 • @Nikos Cheers mate! You are welcome!

  Heavy Clouds
 • Παιδιά πολύ καλή κίνηση, σας ευχαριστούμε.

  Καλή επιτυχία σε όλους.

  250xN
 • Ευχαριστώ πάρα πολύ που με συμπεριέλαβες στο poll!! Cheers bro!

  Nikos Antwnogiannakis
 • @Κυριάκος Σε ευχαριστούμε πολύ!! 🤘

  Heavy Clouds

Αφήστε ένα σχόλιο

Λάβετε υπόψη ότι τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν από τη δημοσίευσή τους